header banner
Default

De waarde van Bitcoin bereikt een nieuw hoogtepunt van 66 punten en 928 dollar


Table of Contents

  NOS NieuwsAangepast

  Bitcoin heeft een nieuw record aangetikt. De cryptomunt heeft een waarde van 66.928 dollar (57.440 euro) bereikt.

  Nadat de munt in april het vorige record van 64.870 dollar had bereikt, ging de munt hard onderuit. De waarde daalde met meer dan 50 procent. De laatste paar maanden krabbelt de koers weer op.

  Een van de verklaringen voor de waardestijgingen van de laatste dagen is dat de Amerikaanse autoriteiten toestemming hebben gegeven bitcoin te gebruiken voor de handel in ETF's. Dat zijn exchange-traded funds, oftewel fondsen die de koers van een index volgen. Hierdoor is de bitcoin voor een grotere groep beleggers interessant geworden.

  Waarom stappen zo veel mensen in bitcoin? NOS op 3 legt het uit:

  Waarom zo veel mensen in bitcoin stappen

  Sources


  Article information

  Author: Cameron Bright

  Last Updated: 1697969762

  Views: 1163

  Rating: 3.6 / 5 (33 voted)

  Reviews: 98% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Cameron Bright

  Birthday: 1932-09-30

  Address: 0622 Rose Mount Apt. 577, Port Williamview, DC 33037

  Phone: +4673170678188557

  Job: Teacher

  Hobby: Amateur Radio, Kite Flying, Embroidery, Juggling, Traveling, Basketball, Card Games

  Introduction: My name is Cameron Bright, I am a dazzling, valuable, enterprising, frank, unguarded, striking, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.