header banner
Default

Institutionen er blevet fordoblet, hvilket giver øget kapacitet til at ansætte kvalificeret arbejdskraft


Niklas Bach på 24 år har boet på Kofoedsminde i Rødbyhavn siden foråret 2017. Han bor på en sikret afdeling, der hedder Højbo 4, sammen med tre andre beboere.

Der får journalister og fotografer ikke lov at komme ind. Derfor møder TV2 ØST Niklas Bach på forstanderens kontor, hvor han fortæller om sin hverdag.

quote Det fungerer for mig, hvis det er det samme personale, jeg omgås

Niklas Bach, beboer Kofoedsminde

- Min dag består af, at jeg går på arbejde i landbruget, hvor jeg ordner maskiner eller river gårdspladsen. Når jeg får fri, er jeg meget på mit værelse, og jeg ses med en kammerat fra en af de andre afdelinger, og så har jeg dagligt kontakt med min far og hans familie, der betyder meget for mig, fortæller han.

Niklas Bach har ikke lyst til at fortælle om sin kriminalitet og om, hvorfor han bor på Kofoedsminde. Men han fortæller, at han er glad for at bo der.

Læs også

Brugte 141 millioner på vikarer - men intet tyder på bedrag hos Kofoedsminde

Læs også

Brugte 141 millioner på vikarer - men intet tyder på bedrag hos Kofoedsminde

- Det fungerer for mig, hvis det er det samme personale, jeg omgås. Der er specielt to, som jeg holder meget af og kan snakke med om alt, fortæller han.

Og det er netop alle de nye tiltag for at skaffe fast og uddannet personale, der er anledning til, at TV2 ØST er på besøg på Kofoedsminde. 

Artiklen fortsætter under billedet. 

Kay Jokil har været forstander på Kofoedsminde i fem år. I løbet af de år er Kofoedsminde blevet fordoblet.

Kay Jokil har været forstander på Kofoedsminde i fem år. I løbet af de år er Kofoedsminde blevet fordoblet. 

De sidste fire år er antallet af beboere på Kofoedsminde nemlig fordoblet fra 34 beboere til 72.

Ekspansionen er gået så stærkt, at det har været svært at følge med. Region Sjælland har løbende bevilliget penge til byggeri af nye huse og ansættelse af vikarer. Men det har ikke været muligt at fastansætte medarbejdere, fordi der har været tvivl om, hvorvidt overbelægningen var permanent. 

Artiklen fortsætter under billedet. 

I en periode blev pladsmanglen på Kofoedsminde løst med letvogne, som man bruger i byggebranchen. Billederne er fra september 2017.

I en periode blev pladsmanglen på Kofoedsminde løst med letvogne, som man bruger i byggebranchen. Billederne er fra september 2017.  Foto: Arkiv TV2 ØST

Kofoedsminde er den eneste institution af sin art i Danmark, og derfor har institutionen pligt til at modtage dømte udviklingshæmmede fra hele Danmark med meget kort varsel.

- Vi har pligt til at modtage dem med en times varsel, og det har betydet, at der hele tiden er kommet flere og flere beboere, og vi kan ikke sige nej, vi kan bare sige: Javel, smække hælene sammen og så sørge for, at der er en plads. Det har vi gjort ved at bygge huse og ansætte medarbejdere i et meget hastigt tempo, fortæller forstanderen på Kofoedsminde, Kay Jokil.

Artiklen fortsætter under billedet. 

De 14 sikrede afddelinger ligger bag et hegn. Bygningerne har pansrede ruder, der er dobbeltsluser ved udgangene og dobbelte låsesystemer.

De 14 sikrede afddelinger ligger bag et hegn. Bygningerne har pansrede ruder, der er dobbeltsluser ved udgangene og dobbelte låsesystemer. Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

Byggerod og et massivt forbrug af eksterne vikarer for 153 millioner kroner har ført til påbud på påbud fra både Arbejdstilsynet og Socialtilsyn Øst, der har interesseret sig for, om forholdene for beboerne og sikkerheden for medarbejderne er i orden.

I den seneste tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst fra november 2019 er der blandt andet fokus på, om antallet af eksterne vikarer er på vej ned, fordi de kan virke konfliktoptrappende på beboerne.

quote Arbejdets karakter har virket afskrækkende, og det har ikke haft den højeste status at være ansat her.

Kay Jokil, forstander, Kofoedsminde

Tilstedeværelsen af vikarerne virker konfliktoptrappende, da borgerne bliver provokeret af fremmede i deres hjem, som de ikke har nogen relation til, står der eksempelvis på side 27 i rapporten.

To medarbejdere om én beboer

VIDEO: The 5 Must-Have Features of Intelligent Hiring | TurboHire's Recruitment Solutions
TurboHire

Der er flere forklaringer på, at der bliver brugt mange vikarer på Kofoedsminde, forklarer Kay Jokil.

Udover fordoblingen af beboere er flere af dem farlige, fordi de kan reagere voldsomt. Og for at beskytte personalet er der derfor brug for at mandsopdække nogle beboere med to medarbejdere døgnet rundt, så de ikke er alene med en farlig beboer og kan forhindre reaktioner, der er farlige for de øvrige beboere og medarbejderne.

- Vores beboere har ikke de samme filtre som andre. De kan have svært ved at styre deres følelser og tænder derfor af, fortæller Kay Jorkil.

Artiklen fortsætter under billedet. 

Kofoedsminde består af en åben afdeling og 14 sikrede afdelinger, der er omringet af hegn.

Kofoedsminde består af en åben afdeling og 14 sikrede afdelinger, der er omringet af hegn. Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

Den belastede hverdag med trusler og vold har også ført til et højt sygefravær.

Alt sammen forhold, der har ført til et højt vikarforbrug. Og alt sammen også forhold, der betyder, at Socialtilsyn Østs samlede vurdering af tilbuddet fortsat har fokus på et for højt forbrug af vikarer, at der er for få faguddannede medarbejdere, et højt sygefravær hos medarbejderne, at de fysiske rammer ikke støtter borgernes trivsel, og at der sker overgreb mellem borgerne på grund af gæld i forbindelse med hashhandel.

Ikke høj status 

VIDEO: Erkendte COP28 klimakrisens alvor.
Odense ser Rødt

Listen over fokuspunkter er altså lang, og fra 2019 har Region Sjælland derfor taget konsekvensen. Antallet af pladser er gjort permanent, og Kofoedsminde har nu et fast budget og skal ikke hoppe fra tue til tue og søge om bevillinger. 

Derfor begynder forstander Kay Jokil at se fremskridt, og han håber, at der nu vil blive fastansat en masse nye socialpædagoger og andre med relevant social- og sundhedsfaglig uddannelse.

Læs også

Socialchef om Kofoedsminde: - Der findes intet quickfix

Læs også

Socialchef om Kofoedsminde: - Der findes intet quickfix

- Arbejdets karakter har virket afskrækkende, og det har ikke haft den højeste status at være ansat her. Men vi kan se, at allerede nu er antallet af uddannede medarbejdere i stigning, siger Kay Jokil.  

Artiklen fortsætter under billedet.  

Kofoedsminde søger løbende medarbejdere med relevant social- og sundhedsfaglig uddannelse, fortæller Charlotte Munch, der er udviklingskonsulent på Kofoedsminde.

Kofoedsminde søger løbende medarbejdere med relevant social- og sundhedsfaglig uddannelse, fortæller Charlotte Munch, der er udviklingskonsulent på Kofoedsminde.  Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

For et år siden var 60 procent af de ansatte vikarer, antallet er nu nede på 40 procent, og håbet er, at antallet i 2020 kommer ned på 25 procent. Målet er, at 60 procent af alle nye ansættelser skal være faguddannede.

Der er løbende opslag, hvor Kofoedsminde søger pædagoger, lærere, socialpædagoger, socialrådgivere og andre faggrupper på bachelorniveau. Så sent som i december blev der ansat seks pædagoger.

- Vi har fokus på at skrive gode opslag, der fænger, og vi synes, vi får nogle gode ansøgninger, fortæller Charlotte Munch, der er udviklingskonsulent på Kofoedsminde. 

Merrituddanner pædagoger

VIDEO: How we onboard new hires at Trainual
Trainual

Samtidig er der indgået et samarbejde med Professionsskolen Absalon, der uddanner pædagoger, om at få pædagoger i praktik og om at ansætte nyuddannede.

Derudover er der også fokus på at højne uddannelsesniveauet hos de medarbejdere, der i dag er fastansat på Kofoedsminde, eksempelvis begynder 10 medarbejdere, der i dag er omsorgshjælpere på Kofoedsminde, på en merrituddannelse som pædagog på Absalon i Nykøbing Falster den 1. februar.

- Det er en del af strategien, at vi skal have uddannet nogle af medarbejderne, som har været her i mange år, og som er gode medarbejdere, fortæller Charlotte Munch.

Artiklen fortsætter under billedet. 

Tidligere måtte Kofoedsminde sige nej til mange kvindelige ansøgere, men i dag bliver der ansat flere kvinder, fortæller udviklingskonsulent Camilla Blak.

Tidligere måtte Kofoedsminde sige nej til mange kvindelige ansøgere, men i dag bliver der ansat flere kvinder, fortæller udviklingskonsulent Camilla Blak. Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

En anden stor ændring på Kofoedsminde er, at man har lempet kravet om, at to tredjedele af de ansatte skal være mænd, fordi beboerne er udadreagerende. I dag er kravet halvt af hvert, og ofte er medarbejdere vagtsat netop i et team af mand og kvinde.

- Det har betydet, at vi har måttet sige nej til mange kvinder, der har ansøgt. Så vi er glade for, at vi kan tage flere kvinder ind nu. Tingene udvikler sig, og vi kan se, at kvinderne er rigtig gode til det forebyggende og dialogbaserede arbejde og omsorgen, hvor mændene har den fysiske overlegenhed, som vi også har behov for, fortæller udviklingskonsulent Camilla Blak.

Ser jeg dem igen?

VIDEO: 5 Ways to Successfully Onboard New Hires
Dan Martell

Alle målsætningerne skal samlet set gerne betyde et bedre arbejdsmiljø på Kofoedsminde, og der kan da også allerede ses forbedringer, fortæller socialpædagogerne tilllidsmand, Vivi Henningensen

- Der var en overgang, hvor vi skiftede rigtig meget personale, men det gør vi ikke mere. Sommetider var det sådan, at man tænkte, når man hilste på nogen: Ser jeg dem igen? Men det gør man altså, i dag er folk her i lang tid, fortæller hun.

Artiklen fortsætter under billedet. 

Der er kommet meget mere styr på personalesituationen, fortæller Vivi Henningensen, der er tillidsmand på Kofoedsminde.

Der er kommet meget mere styr på personalesituationen, fortæller Vivi Henningensen, der er tillidsmand på Kofoedsminde.  Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

Der er også flere lokalaftaler på vej mellem ledelsen og Socialpædagogernes Landsforbund og FOA, der blandt andet betyder, at der fremover oftere kan bruges fast personale til at dække vagter ved sygdom.

At det er faste medarbejdere, der møder beboerne i deres hverdag, betyder meget for beboerne. 

- Det sammenhold, der er mellem mig og noget af personalet, er supergodt. Vi klinger rigtig godt sammen. Vi kan have alvorsnakke, men vi kan bestemt også have det sjovt. Det er der heldigvis mest af, fortæller Niklas Back. 

Fælles mål

VIDEO: TurboModul - To Små Damer - Klassefesten
TurboModul

Tilbage sidder forstander Kay Jokil og ser tilbage på fire turbulente år. Han håber, at der nu falder ro over Kofoedsminde både for personalets skyld, men også for beboernes.

- Det er svært at måle, om udfordringerne har smittet af på beboerne. Det gør det selvfølgelig i en eller anden udstrækning. Men hvis man siger, at beboernes mistrivsel eller urolighed kan måles i antallet af voldshændelser, arbejdsskader, politianmeldelser og magtanvendelser, så er det faldende. Så det peger i en retning af, at miljøet er godt, og at beboerne trives, siger Kay Jokil.  

- Men hvis man spørger beboerne, vil de selvfølgelig sige, at de foretrækker faste relationer. Det kan bare ikke 100 procent lade sig gøre, for medarbejderne skal indimellem hjem til familien. Men vi og beboerne har et fælles mål, nemlig at få fastansat så mange som muligt og få så gode relationer som muligt. Det er vejen frem og ud af kriminalitet for vores beboere, siger han.  

Hvad er Kofoedsminde

  • Kofoedsminde består af en åben afdeling og 14 sikrede afdelinger, der er omringet af hegn. Bygningerne har pansrede ruder, der er dobbeltsluser ved udgangene og dobbelte låsesystemer.
  • Beboerne er dømt for kriminalitet, men da de samtidig er udviklingshæmmede med en IQ på under 70, er de ikke er egnede til at komme i et almindeligt fængsel, bl.a. fordi de kan risikere at blive udnyttet eller misbrugt. Behandling på Kofoedsminde skal forebygge ny kriminalitet. 
  • Personalet på Kofoedsminde skal varetage de særlige sociale problemer, som psykisk udviklingshæmning kan føre med sig.

Sources


Article information

Author: Emily Lara

Last Updated: 1702712761

Views: 766

Rating: 4.7 / 5 (38 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Emily Lara

Birthday: 1985-08-18

Address: 1748 James Turnpike Suite 130, East Robertville, SD 59193

Phone: +4022013067598235

Job: Software Developer

Hobby: Amateur Radio, Painting, Running, Chess, Hiking, Horseback Riding, Telescope Building

Introduction: My name is Emily Lara, I am a rich, enterprising, steadfast, unswerving, unreserved, important, multicolored person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.